P8834

Porumb

CARACTERISTICI GENERALE:

• Un hibrid care aduce un potențial productiv ridicat și înlocuiește hibridul P9175 în portofoliu nostru. 

• Are o productivitate excelentă, o excepțională toleranță la secetă și arșiță, și o stabilitate bună. 

• Prezintă foarte bune caractere agronomice, în special cele legate de toleranța la bolile porumbului.

SFATURI PENTRU FERMIERI:

• Va fi campion în zonele cu condiții foarte bune și tehnologii ridicate. 

DENSITĂȚI RECOMANDATE:

• Neirigat: 68.000 - 76.000 plante recoltabile/ha 

• Irigat: 76.000 - 85.000 plante recoltabile/ha